Category Archives: Iran

Goji Berry در ایران, نظر, قیمت, نحوه استفاده از – امشب قبل از رفتن به خواب این ترفند را انجام و تا صبح یک کیلو از وزن شکم خود را کم کنید!

ختر چهار ساله به مادرش گفت که باسن خیلی بزرگی دارد… پزشک گفت که بحران بعدی می‌تواند شما را بکشد… شوهرش نیز گفت دیگر نمی‌توانم تحمل کنم، بچه‌ها را بر می‌دارم و از اینجا می‌روم… بعد از شنیدن این نظرات تند و شوکه‌کننده، زندگی این زن عوض شد… احساس بی‌اهمیتی و رنجش می‌کرد و بعد… Read More »