විනාඩි 15ක් තුළ වේදනාව සමනය කරයි – Flekosteel ්‍රී ලංකා, මිලදී ගන්න, පාරිභෝගික අදහස්, භාවිතයට උපදෙස්

By | March 17, 2021

තුනටියේ හා මස්පිඩු වේදනාවට හා හන්දිපත් රුදාවට 

  • වේදනාව සමනය කරයි

අන්තර්ගතයන්ගේ ඇති සුවිශේෂී සංයෝගයෙන් ලබා දෙන නිර්වින්දන ප්‍රතිකර්මය

  • රෝගයේ හේතුව දුරු කරයි

පටක ඇතුළට කා වදින ස්වභාවික තෙල් වේදනාව ඇති කරන ප්‍රදේශයට පිළියම් කරයි 

  • ආතතිය දුරු කරයි 

උණුසුම් කිරීමේ ප්‍රතිකර්මය මගින් ව්‍යායාම කිරීමෙන් පසුව හෝ අඩු උෂ්ණත්වයන්ට නිරාවරණය වීමෙන් පසුව මාංශ පේෂීන් ඉහිල් කරයි 

ස්වභාවික සංයුතිය සුවිශේෂී සාන්ද්‍රණයකින් – Flekosteel එය කුමක්ද

ශරීරයේ සෛල ප්‍රතිස්ථාපනය කරන පළමු නිෂ්පාදනය

  • ඉඟුරු
  • දිය සෙවෙල්
  • නයි මිරිස්
  • ෆර්

සම්බන්ධක පටකවල ක්ෂණික සමනය

ප්‍රථමයෙන් උදරය වෙත යන පෙතිවලට වඩා වෙනස් වේ.

Flekosteel සන්ධිය පත්‍රලට වහා කා වැදී දැඩි වේදනාව

පැය 12ක් දක්වා කාලයකට සමනය කරයි

ඔබට දැඩි වේදනාකාරී තත්ත්වයක් නැති වුව ද – Flekosteel මිල

එය නිවාරකයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය

  • මාංශ පේෂී උණුසුම් කිරීම සඳහා ව්‍යායාම් කිරීමට පෙර
  • මාංශ පේෂී ඉහිල් කිරීමට ව්‍යායාම් කිරීමෙන් පසු
  • වේදනාව සඳහා අඩු උෂ්ණත්වයන්ට නිරාවරණය වීමෙන් ඇති වන

නිදහසේ චලනය වීමේ අයිතිය සුරකින්න – Flekosteel එය කුමක්ද

12980 LKR

6490 LKR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + 10 =