X-Plus Gel ປະເທດລາວ ຄໍາຕິຊົມ, ລາຄາ, ສັ່ງຊື້: X-plus Gel® ເພີ່ມຂະໜາດອະໄວຍະວະເພດສູງສຸດເຖິ ງ 6 ຊມ. ທັນທີ່

By | September 12, 2019

Tabl of Content

X-Plus Gel ເພີ່ມຂະໜາດອະໄວຍະວະເພດສູງສຸດເຖິ, ວິທີການໃຊ້ເຈລ, ຄໍາຕິຊົມ

ໄດ້ຜົນພາຍໃນ 2.5 ອາທິດ ແລະຜົນໄດ້ຮັບຈະຢູ່ໄປຖາວອນດ້ວຍພ ະລັງງານທໍາມະຊາດຂອງ ພາແພເວຣີນ (Papaverine) ແລະ ນໍ້າມັນອາມາຣານ (Amaranth)

ເພີ່ມຄວາມຍາວ ເຖິງ+4 +6 ຊມ. ເພີ່ມຄວາມໜາ + ຮູບຮ່າງສົມບູນແບບ ດ້ວຍພະລັງງານທໍາມະຊາດຂອງ ພາແພເວຣີນ (Papaverine) ແລະ ນໍ້າມັນອາມາຣານ (Amaranth)

ໄດ້ຜົນພາຍໃນພຽງແຕ່ 2.5 ອາທິດ ແລະຜົນໄດ້ຮັບຈະຢູ່ໄປຖາວອນ ບໍ່ຕ້ອງຜ່າຕັດ ບໍ່ຕ້ອງເຈັບ ບໍ່ຕ້ອງບໍລິຫານອະໄວຍະວະເພດ

ຂໍ້ມູນເປັນຄວາມລັບທັງໝົດ ພັດສະດຸທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບ ບໍ່ມີລະບຸຂໍ້ມູນສິນຄ້າທີ່ ຢູ່ຂ້າງໃນ ມີແຕ່ລູກຄ້າທີ່ຮູ້ວ່າຂ້າງໃນ ມີຫຍັງ

ເປັນຫຍັງ X-PLUS GEL® ເຮັດນ້ອງຊາຍຂອງທ່ານ ໃຫ້ເຈ໋ງກວ່າ ຂອງນັກສະແດງໜັງໂປ້ໄດ້

ສູດພິເສດຂອງສ່ວນປະກອບຈາກທໍາມະຊ າດຂອງ X-plus Gel® ະຕຸ້ນການຂະຫຍາຍຂະໜາດຂອງອະໄວຍະວ ະເພດຊາຍ

 1. ພາແພເວຣີນ (PAPAVERINE) ຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງເສັ້ນກ້າ ມ ແລະ ບໍາລຸງກະແສເລືອດໃນເສັ້ນເລືອດ ຂອງກ້າມເນື້ອຟອງນໍ້າ
 2. ໂອລັນໂຕອິນ (ALLANTOIN) ກະຕຸ້ນເມແທບໍລິຊືມໃນເນື້ອເ ຍື່ອຂອງອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງເຊລ
 3. ສະໝຸນໄພ MUIRA PUAMA ເປັນສານບໍາລຸງພະລັງຜູ້ຊາຍທໍາ ມະຊາດທີ່ອາເມຣິກາໃຕ້ ຂຶ້ນຊື່ວ່າ ຕົ້ນແຫ່ງຄວາມທົນທານ

5 ສາເຫດເຮັດໃຫ້ X-PLUS GEL® ໄດ້ຜົນດີກວ່າ ວິທີເພີ່ມຂະໜາດອື່ນໆ

ເພີ່ມຂະໜາດນ້ອງຊາຍສູງສຸດເຖິງ 6 ຊມ. ເພີ່ມຄວາມໜາ ສູງສຸດເຖິງ 30-50%

ຄວາມໄວ ນ້ອງຊາຍໃຫຍ່ ເໝືອນຂອງນັກສະແດງໜັງໂປ້ ພາຍໃນ 2.5 ອາທິດ

ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຍາວນານຂຶ້ +200 ກັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຈຸດສຸດຍອດ

ຄວາມປອດໄພ ບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແພ້

ເກັບຂໍ້ມູນເປັນຄວາມລັບ ແບບພິເສດສະເພາະ ຂອງຫໍ່ຈະບໍ່ເປີດເຜີຍ ຂໍ້ມູນສິນຄ້າພາຍໃນພັດສະດຸ

ການປຽບທຽບວິທີຍອດນິຍົມ ຂອງການເພີ່ມຂະໜາດນ້ອງຊາຍ

ສັ່ງຊື້ X-Plus Gel

ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ຈາກນັກວິທະຍາສາດ ເພີ່ມຂະໜາດອົງຄະຊາດໂດຍບໍ່ຕ້ອງ ຜ່າຕັດ

ຈາກປະສົບການເຮັດວຽກສ່ວນຕົວຂໍ ຢືນຢັນວ່າ ການເພີ່ມຂະໜາດດ້ວຍເຈລເພີ່ມຂະໜ າດ X-plus Gel ໄດ້ຜົນກັບຜູ້ຊາຍທັງໝົດ 93% ຈ໋າ

ເຈລເພີ່ມຂະໜາດອອກລິດທັນທີ່ ສາມາດສັງເກດດ້ວຍຕາ ແລະຮູ້ສຶກຜົນໄດ້ວ່າອົງຄະຊາດໄ ດ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ໜາຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນ ຜູ້ຊາຍແທ້ໆ ແລະ ແກ້ບັນຫາທັງໝົດໃຫ້ທ່ານຈ໋າ

ສຸວິມ ທອງຂາວ

ນັກເພດວິທະຍາ ປະສົບການເຮັດວຽກ 15 ປີ

ຄໍາຕິຊົມຈາກລູກຄ້າຜູ້ຊາຍທີ່ເ ພິ່ງພໍໃຈກັບຜົນໄດ້ຮັບຈາກການໃຊ້ X-PLUS GEL®

X-Plus Gel ເພີ່ມຂະໜາດອະໄວຍະວະເພດສູງສຸດເຖິ

ບໍ່ລະບຸຊື່

ນ້ອງຊາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນທັນທີ່ເລີຍຈ໋າ X-plus Gel® ໃຊ້ໄດ້ງ່າຍແລະປອດໄພແນ່ນອນ ຂ້ອຍເຄີຍໃຊ້ທຸກວິທີແລ້ວຈ໋າ ທັງປັ້ມນວດ ທັງຢາທາ ທັງຢາເມັດ ບໍ່ໄດ້ຜົນເລີຍຈ໋າ ຕອນນີ້ກໍ່ໃຊ້ເຈລເພີ່ມຂະໜາດຢ່າ ງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະພໍໃຈ 100% ເລີຍຈ໋າ

ບໍ່ລະບຸຊື່

ຄຽດເລື່ອງຂະໜາດຂອງອະໄວຍະວະເພດມາ ຕັ້ງແຕ່ໄວຮຸ້ນຈ໋າ ຫາກໍ່ມີຫຍັງກັບຜູ້ຍິງຄັ້ງທໍາ ອິດຕອນອາຍຸ 18 ແລະໂດນແຊວດ້ວຍຈ໋າ ໜ້າແຕກຫຼາຍ ຕອນນີ້ກໍ່ເລີ່ມຄອສ X-plus Gel® ຜ່ານພຽງແຕ່ 2 ອາທິດແລ້ວນ້ອງຊາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນຫຼາຍ ຊມ. ເໝືອນກັນຈ໋າ ດີໃຈເກືອບຊ໊ອກຈ໋າ

X-Plus Gel ຄໍາຕິຊົມ

ບໍ່ລະບຸຊື່

ໄດ້ທາເຈລທີ່ນ້ອງຊາຍກ່ອນທີ່ຈະ ມີເຊັກສ໌ ແລະ ມັນເໝືອນກັບບວມໆ ຍາວຂຶ້ນໜາຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ຫຼາຍຈ໋າ ອາດຈະເປັນລັກສະນະສ່ວນບຸກຄົນຂອງ ຂ້ອຍເອງຈ໋າ ຈະລອງໃຊ້ຕໍ່ເບິ່ງຈ໋າ ເພາະລາຄາບໍ່ແພງຈ໋າ

X-PLUS GEL® ໃນສື່ຕ່າງໆ

ສັ່ງຊື້ X-Plus Gel

ນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງອານາຄົ ດໃນເວລາຈິງ ຜູ້ຊາຍຮ້ອງໄຫ້ດີໃຈເປັນລ້ານໆ

ວາລະສານ Maxim Russia

ເມື່ອຜູ້ຍິງເວົ້າວ່າ ຂະໜາດບໍ່ສໍາຄັນ ຄໍາເວົ້ານີ້ ເປັນການຂີ້ຕົວະທີ່ໜ້າຄຽດຫຼາຍ ຖ້າທ່ານບໍ່ເຄີຍມີບັນຫານີ້ ທ່ານຈະບໍ່ມີວັນທີ່ຈະໄດ້ຍິນຄໍາເ ວົ້ານີ້ ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຍິນຈະເປັນສຽງ ຮ້ອງ ແລະຄໍາວ່າໂອ້ພະເຈົ້າ ຖ້າທ່ານເລືອກໃຊ້ X-plus Gel®

ວາລະສານ Playboy

ມີຄົນຮູ້ຈັກເປັນໝໍ ງານສະເພາະດ້ານຂອງເຂົາຄືການຜ່າຕັດ ເພີ່ມຂະໜາດອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ໜ້າຈະໂທໄປຖາມວ່າ ເປັນແນວໃດ ເຂົາອາດຈະນັ່ງຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ X-plus Gel® ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ແທງໃຈດໍາຕະ ຫຼາດຜ່າຕັດ

ວາລະສານ GQ

ວິທີການໃຊ້ເຈລ X-PLUS GEL® ທີ່ຖືກຕ້ອງ

ວິທີການໃຊ້ເຈລ X-Plus Gel

ຂັ້ນທີ່ 1

ບີບເຈລແລະທາທີ່ອະໄວຍະວະເພດ ໂດຍໃຊ້ປະລິມານບໍ່ຫຼາຍ

ຂັ້ນທີ່ 2

ເອົາຝາມືກໍາອະໄວຍະວະເພດ ແລະ ນວດເບົາໆ ຈາກຕົ້ນເຖິງປາຍ

ຂັ້ນທີ່ 3

ໃຊ້ເຈລຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍນວດວັນລະ 1-2 ຄັ້ງ ຄັ້ງລະ 10- 15 ນາທີ

ເຫັນຜົນໄດ້ຫຼັງຈາກໄດ້ໃຊ້ເຈລ ຄັ້ງທໍາອິດ ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ເຈລເພີ່ມຂະໜາດ X-plus Gel® ວັນລະ 1-2 ຄັ້ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາ 3-4 ອາທິດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າເພື່ອໄດ້ຜົນທີ່ດີ ທີ່ສຸດ

ສັ່ງຊື້ເຈລ X-PLUS GEL® ກັບເຮົາ ຈະໄດ້ຮັບຫຍັງນໍ?

 • ຜະລິດຕະພັນທີ່ປອດໄພ ບໍ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບແນ່ນອ ນ
 • ລາຄາຈິງ ບໍ່ມີການບວກກໍາໄລເກີນເຫດ
 • ໃບຮັບຮອງຂອງແທ້
 • ເກັບຂໍ້ມູນເປັນຄວາມລັບ

ວິທີການເຮັດວຽກຂອງເຮົາ. ສັ່ງຊື້ເຈລ X-Plus Gel, ລາຄາ

 • ທ່ານສັ່ງຊື້ຂອງ ຜ່ານເວັບໄຊ
 • ເຮົາຕິດຕໍ່ກັບ ຫາທ່ານ
 • ເຮົາຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ຂໍ
 • ເມື່ອຂອງເຖິງແລ້ວ ທ່ານເຖິງຈະຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ
ລາຄາ X-Plus Gel

ລາຄາເຕັມ 710000LAK

ລາຄາພິເສດ 355000LAK

“ທ່ານສໍາເລັດຄືນລະ 5 ຄັ້ງ” ວິທີເຮັດໃຫ້ນ້ອງຊາຍແຂງນ ານ ເຖິງ 1.5 ຊມ. ແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງ “ນໍ້າແຕກ”. X-Plus Gel ເພີ່ມຄວາມຍາວ

– ຢຸດເທາະ!

ຜູ້ຍິງຮ້ອງອອກມາ ຕົວສັ່ນແລະກໍາຜ້າປູທີ່ນອນ ແຫນ້ນ ມີຮອຍປຽກຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ເທິງ ບ່ອນນອນ ມັນເປັນຄືນທີ່ສອງຕິດຕໍ່ກັນ ແລ້ວທີ່ຂ້ອຍເຮັດໃຫ້ແຟນນໍ້ າແຕກ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຢາກຢຸດຢາກຈະເອົາ ແຟນແບບນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນເລື່ອຍໆ

– ແຟນຈະເຖິງຈຸດສຸດຍອດຫຼາຍຄັ້ງຕາ ມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຄວາມຄິດນີ້ຜຸດຂຶ້ນມາໃນຫົວ ຂອງຂ້ອຍເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນຊີ ວິດທີ່ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເປັນລູກ ຜູ້ຊາຍທີ່ແທ້ຈິງ

ຂ້ອຍນອນລົງ ແລະ ແຟນກໍ່ເລື່ອນລົງຈູບຕາມລໍາ ຕົວຂອງຂ້ອຍ ຂ້ອຍຫລັ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນອີກ 10 ນາທີໂດຍມັນໄປທີ່ໜ້າຂອງແຟນ ຄືນນັ້ນແຟນເຖິງຈຸດສຸດຍອດໄປເ ຖິງ 4 ຄັ້ງດ້ວຍກັນ

ແລະເຄັດລັບນັ້ນຢູ່ທີ່ເວລາ ຍິ່ງຜູ້ຊາຍສາມາດມີເຊກສ໌ແບບ ບໍ່ຢຸດພັກແລະນ້ອງຊາຍແຂງຕົວໄ ດ້ນານເທົ່າໃດ ມັນກໍ່ຍິ່ງດີເທົ່ານັ້ນ ກ່ອນໜ້ານີ້ຂ້ອຍເຖິງຈຸດສຸດ ຍອດພາຍໃນ 2 ນາທີເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ເຮັດໃຫ້ມັນຂະຫຍາ ຍເວລາອອກໄປເປັນ 1 ຊົ່ວໂມງກັບ 35 ນາທີໄດ້! ພາຍໃນໄລຍະເວລາພຽງແຕ່ 9 ວັນ ດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເລັກໆນ້ອຍ ໆຈາກ…

94% ຂອງຜູ້ຊາຍໄທສາມາດມີເຊກສ໌ ໄດ້ນານກວ່າ 35 ນາທີ

ການຫລັ່ງໄວຄືບັນຫາທີ່ແທ້ຈິ ງ ດັ່ງນັ້ນຖ້າທ່ານຫລັ່ງຫຼັງຈາ ກທີ່ມີເຊກສ໌ໄປພຽງແຕ່ສອງສາມ ນາທີ ງັ້ນກໍ່ຄົງໝົດຫວັງທີ່ຄວາມ ສໍາພັນຈະປະສົບຄວາມສໍາເລັດໄດ້ ກ່ອນໜ້ານີ້ຕອນທີ່ຄວາມສໍາ ພັນຂອງຂ້ອຍຈົບລົງທີ່ຕຽງ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າອາຍຫຼາ ຍ ແລະຂ້ອຍກໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶ ກຂອງແຟນຂ້ອຍດີ ຫຼັງຈາກທີ່ມີເຊກສ໌ນານ 30-40 ນາທີ ນ້ອງຊາຍທີ່ບໍ່ຍອມແຂງຕົວຂອງ ຂ້ອຍແຖມຍັງຫລັ່ງໄວຫຼັງຈາກຜ່ ານໄປພຽງແຕ່ 2 ນາທີກໍ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມເ ຫັນອົກເຫັນໃຈ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຖືກຫົວເລາະຢ່າງໃດຢ່າງ ໜຶ່ງໃນສອງຢ່າງນີ້ເທົ່ານັ້ນ

ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງເປັ ນລູກຜູ້ຊາຍຈິງໆເລີຍ ເພາະຂ້ອຍເຄີຍຫລັງໄວແລະນ້ອງຊາ ຍບໍ່ຍອມແຂງຕົວ

ຂ້ອຍຄິດວ່າຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນຄົ ງມີບັນຫາຄືຂ້ອຍ “ຖ້າມີເຊກສ໌ໄດ້ນານກວ່ານີ້ຄົ ງຈະດີໜ້າເບິ່ງ” ແຕ່ການເບິ່ງຫາວິທີແກ້ບັນຫ ານີ້ກໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ຄ່ອນ ຂ້າງທ້າທາຍຈົນກະທັ້ງເມື່ອໄວ ໆນີ້ ຂ້ອຍເລີ່ມຕົກໃຈກັບໂພສຂອງຄົ ນອື່ນທີ່ໂພສກ່ຽວກັບບັນຫາ ນີ້ໃນເນັດ “ວິທີຮັກສາທີ່ເຫັນຜົນຢ່າງ ໜ້າມະຫັດສະຈັນ” ບໍ່ວ່າຈະເປັນຢາກິນ, ການນັ່ງສະມະຕິ, ການອອກກໍາລັງທີ່ເບິ່ງທໍລະມາ ນ – ພວກມັນບໍ່ໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂບັນ ຫາ ມັນບໍ່ໄດ້ຜົນຫຍັງເລີຍແຕ່ກັ ບເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕົວທ່ານເອງ ແລະພວກມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ຜົນກັບ ຂ້ອຍດ້ວຍຄືກັນ

ຂ້ອຍອ່ານກ່ຽວກັບ X-PLUS GEL ໃນເພສດ້ານການແພດ ມັນໄດ້ຮັບການແນະນໍາໂດຍໝໍຈິງ ໆ ເຂົາເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະ ພາບທາງເພດແລະເປັນຜູ້ດູແລເພສ ດ້ວຍ

X-Plus Gel ຄໍາຕິຊົມ

““ຂ້ອຍບໍ່ມີຫຍັງຈະຕ້ອງເສຍ” ຂ້ອຍຄິດແບບນັ້ນແລະຕັດສິນໃຈ ລອງ X-PLUS GEL ລາຄາມັນບໍ່ແພງຫຼາຍ ຂ້ອຍໃຊ້ມາໄດ້ປະມານ 3 ວັນແລ້ວແລະກໍ່ເຫັນຜົນໄດ້ຢ່ າງຊັດເຈນ! ນ້ອງຊາຍຂອງຂ້ອຍແຂງຕົວໄດ້ດີ ຂຶ້ນ ແລະ ມັນກໍ່ແຂງຂຶ້ນກວ່າເດີມດ້ວຍ ແຖມຍັງໃຫຍ່ຂຶ້ນກວ່າເດີມຫຼາ ຍກວ່າໜຶ່ງນິ້ວ

ຂ້ອຍຕັ້ງຕາລໍເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈ ວ່າມັນຈະປ່ຽນຄົນຂີ້ແພ້ທີ່ ຫລັ່ງໄວໃຫ້ກາຍເປັນລູກຜູ້ຊາຍ ຕົວຈິງໄດ້ ຫຼຶບໍແລະ…ຂ້ອຍກໍ່ໄປນອນກັບ ສາວໃຊ້ບໍລິການ

2 ຊົ່ວໂມງຜ່ານໄປໄວຫຼາຍ!

ເພື່ອນໆ ຂ້ອຍອຶ້ງເລີຍ! ຂ້ອຍເອົາແຟນຈາກທາງດ້ານຫຼັງແ ລະແຟນກໍ່ຮ້ອງແຮງບໍ່ຢຸດຈົນ ຫ້ອງຂ້າງໆໜ້າຈະໄດ້ຍິນ ຂ້ອຍເອົາແຟນຄັ້ງແລ້ວຄັ້ງອີ ກ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກມີອາລົມຫຼາຍຕອນ ທີ່ຍັງບໍ່ຫລັ່ງ ຂ້ອຍມີຫຍັງກັບແຟນນານເຖິງ 40 ນາທີ! ແຟນສໍາເລັດໄປເຖິງສອງຄັ້ງແລະ ຂ້ອຍກໍ່ຍັງເອົາແຟນຕໍ່ແລະຢາ ກເອົາແຟນໄປເລື້ອຍໆ

ຂ້ອຍໃຊ້ເຈລຕໍ່ມາອີກໜຶ່ງອາ ທິດ ຜູ້ຜະລິດຄຣີມວ່າເຈລບໍ່ພຽງແ ຕ່ເຮັດໃຫ້ມີເຊກສ໌ໄດ້ນານຂຶ້ນ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ອາໄວຍະວະເພດຊ າຍມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນດ້ວຍ ຕອນທໍາອິດຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຊື່ອ ແຕ່ຫຼັງຈາກຜ່ານໄປ 11 ວັນ ນ້ອງຊາຍຂ້ອຍໃຫຍ່ຂຶ້ນອີກ 1.78 ນິ້ວ

ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ X-PLUS GEL ມາເດືອນໜຶ່ງແລ້ວ ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບກໍ່ຍັງຄືເກົ່າ ຂ້ອຍສາມາດນອນກັບຜູ້ຍິງຫຼາຍ ຄົນໄດ້ແລະນ້ອງຊາຍຂອງຂ້ອຍກໍ່ ເຮັດວຽກດີໂດຍບໍ່ມີອຸປະສັກໃດ ໆ ຂ້ອຍສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງທຸກ ຄົນເຖິງຈຸດສຸດຍອດຄືນລະ 3-5 ຄັ້ງ ເພາະຕອນນີ້ຂ້ອຍສາມາດມີຫຍັງ ກັບພວກແຟນໄດ້ນານກວ່າໜຶ່ງ ຊົ່ວໂມງໂດຍບໍ່ຢຸດພັກເລີຍ ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ມີອາລົມຫຼາຍຂຶ້ນຈົ ນນ້ອງຊາຍຂ້ອຍແຂງຕົວຢູ່ຢ່າງ ນັ້ນແມ້ວ່າຈະຫລັ່ງແລ້ວກໍ່ຕ າມ

ຂ້ອຍຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ ຫຼາຍຂຶ້ນແລະຮູ້ດີວ່າຈະບໍ່ ລົ້ມເຫຼວອີກຕໍ່ໄປ ຂ້ອຍຮູ້ວ່າຂ້ອຍຈະເປັນຄົນຮັກ ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຜູ້ຍິງທຸກ ຄົນ ດັ່ງນັ້ນຂ້ອຍຂໍແນະນໍາເຈລຕົວ ນີ້ເລີຍຈ໋າ ແຕ່ຂໍເກັບເປັນຄວາມລັບນະ 😉

ທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການ ສັ່ງຊື້ເຈລນັ້ນຄືການສັ່ງຊື້ ທາງເວັບໄຊທາງການຂອງຜູ້ຜະລິດ ຂ້ອຍໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 50% ດ້ວຍ ເພາະສະນັ້ນຮີບດ່ວນເລີຍຈ໋າ ເພາະສ່ວນຫຼຸດກໍາລັງຈະໝົດອາ ຍຸໃນບໍ່ຊ້ານີ້ແລ້ວ

ສັ່ງຊື້ X-Plus Gel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 3 =